Подложка за домати, подходяща за производители, които отглеждат доматите директно на почва и възможност за приложение при култури, отглеждани на хидропоника под натиска на Fusarium.

Междувидов хибрид Maxima x Moschata подложка за дини и пъпеши.

Междувидов хибрид Maxima x Moschata подложка за дини, пъпеши и краставици.

Емфъсайз увеличава ранозрелостта на присаденото растение и придава добра устойчивост на горещина и суша.

Нова подложка за дини, тип "Лагенария".

Витали е универсална подложка за използване при ранно и средно ранно производство.

Много висока толерантност към абиотичен стрес, като растението става изключително устойчиво на темепратуратурни промени.

Флексифорт F1 -универсална, хибридна подложка за присаждане на Енза Заден

Хибридна подложка за тиквови култури.

leaf image