Кримсон тип със силен вегетативен растеж и много добра облистеност.

leaf image