Колрабито (дребен алабаш) все още не е добре познат у нас.

leaf image