Отлично качество на продукцията и сигурност при съхранение.

Без горчивина, с много добра съхраняемост

Растенията са с мощен хабитус, компактна листна маса и къси междувъзлия

leaf image