АГРОКСОН е листен, селективен, системен, хормоноподобен хербицид.

Аденго е хербицид срещу едногодишни и едногодишни двусемеделни растения в царевицата.

Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели.

Отличен контрол на икономическите житни плевели.

Аминопиелик 600 СЛ е селективен, системен, хормоноподобен, вегетационен хербицид на основата на феноксикарбоксилова киселина.

Пълен контрол на всички широколистни плевели. Ефективен и при ниски температури.

Kомплексно хербицидно решение за пълен контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

Селективен, вегетационен хербицид с комбинирано действие за борба с едногодишни широколистни и житни плевели.

Атлантис® Актив ВГ е селективен, системен хербицид от групата на ALS инхибиторите за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели при житни култури.

АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ е селективен, системен хербицид от групата на сулфунилуреите.

Базагран е вегетационен контактен хербицид с бърз инициален ефект.

Белука е първият тотален контактен хербицид от растителен произход.

leaf image