Ранен хибрид от серията SF 201 F1, с вегетационен период 78 дни от сеитба.

Нов, ранен хибрид супер сладка царевица, с вегетационен период 59-67 дни.

Ранен до средно ранен сорт с вегетация около 78 дни от поникване.

Високо добивен хибрид сладка царевица.

Много ранен хибрид, с 65-70 дни вегетация.

Ранен хибрид, узряващ за 70 - 75 дни след покълване.

Хибрид супер сладка царевица на фирма Семинис.

„Оверланд“- суперсладък хибрид от жълт тип. Вегетация 84 дни след поникване.

Средно ранен хибрид супер сладка царевица.

Супер ранен хибрид сладка царевица.

leaf image