Нов сорт броколи на фирмата Хазера.

Силно растение с изравнени, дружно узряващи плодове.

Едри, наситено розови плодове със сферична форма.

Галилеа F1 е средно ранен, детерминантен (безколов) хибрид домати, тип „Рома”.

Исмини F1 е средно ран хибрид индетерминантен домат, селекция на "Hazera".

Лампетие F1 е хибрид индетерминантен домат, успешна селекция на "Hazera".

Силно компактно растение с потенциал за висок добив.

Мощно растение с голяма листна маса.

Средно ран хибрид тип чери.

Сорт, подходящ за ранно производство. Подходящ за свежия пазар.

Много пластичен хибрид с вегетация около 90 дни след разсаждане.

leaf image