Формира плътни, тежки, напълно самозавиващи се, снежно-бели глави около 1,5кг с отлични вкусови качества.

Инклайн F1 е подходящ за късно есенно отглеждане с вегетация 90-100 дни слез разсаждане.

Хибрид на топлия ден и хладна нощ и е подходящ за реколтиране след Концепт от края на септември до началото на ноември.

leaf image