АЗОГАРД АЗТ 250 СК ИМА ШИРОКОСПЕКТЪРНО ФУНГИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ ДЪЛЖАЩО СЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ.

АЙКЪН 10КС (ICON 10 CS) срещу насекоми и вредители в битови помещения, конюшни, около складови помещения, обори, навеси, паркове, тревни площи и др.

Отличен контрол на икономическите житни плевели.

АКТЕЛИК 50 ЕК широкоспектърен инсектицид за борба със складови неприятели. Действа контактно, стомашно и има силно фумигиращо действие.

Амистар Голд е фунгицид с двойносистемно действие за защита от основните болести по Рапица и Слънчоглед.

Рентабилна и сигурна защита от икономически важните болести, подходяща за първо третиране на житни култури.

Ампексио е комбинация от два локално системни продукта, което обяснява и по-силното му трансламинарно действие.

Комбинирано контактно, стомашно и трансламинарно действие.

Бариба 250 СК е селективен фунгицид с широкоспектърно действие срещу гъбни патогени по много земеделски култури на открито и в оранжерийни условия.

Високоефикасен инсектицид/акарицид с активни вещества от различни химични групи.

Гардоприм плюс Голд 500 СК / Силба СК е хербицид, високо селективен за царевица и слънчоглед.

Комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Силно ефикасен срещу Черно гниене и брашнеста мана (оидиум), особено по гроздовете.

leaf image