Камео Макс е селективен системен хербицид, контрол на широк спектър от едногодишни широколистни плевели, включително устойчиви на 2,4Д при пшеница и ечемик.

Камикс 560 СЕ е силно селективен хербицид с комплексно почвено и вегетационно действие срещу едногодишни житни и широколистни плевели при царевица.

Гардоприм плюс Голд 500 СК / Силба СК е хербицид, високо селективен за царевица и слънчоглед.

Листего е вегетационен, системен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели, включително синя китка.

Контролира всички важни житни плевели, включително и овсига и някои важни широколистни плевели.

Селективен, системен, вегетационен хербицид за голям брой широколистни култури, вкл. рапица, слънчоглед, картофи, зеленчуци.

Отличен контрол на икономическите житни плевели.

АКТЕЛИК 50 ЕК широкоспектърен инсектицид за борба със складови неприятели. Действа контактно, стомашно и има силно фумигиращо действие.

Амистар Голд е фунгицид с двойносистемно действие за защита от основните болести по Рапица и Слънчоглед.

Рентабилна и сигурна защита от икономически важните болести, подходяща за първо третиране на житни култури.

Ампексио е комбинация от два локално системни продукта, което обяснява и по-силното му трансламинарно действие.

Комбинирано контактно, стомашно и трансламинарно действие.

leaf image