Вегитационен период около 105 дни след сеитбата.

leaf image