Височина на разсада: Минимална височина 9cm, максимална височина 13cm Брой листи:  Минимум 2¼ листа, максимум 3½ листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

Височина на разсада: Минимална височина 12cm, максимална височина 17cm Брой листи:  Минимум 3½ листа, максимум 6 листа

Височина на разсада: Минимална височина 18cm, максимална височина 25cm Брой листи:  Минимум 4 1/2 листа, максимум 6 листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

leaf image