Ukza RZ е лилав алабаш за всички пазари и всички сезони.

Сорт със светло зелена глава.

Има кръгли плътни глави.

Нов сорт, който бързо се наложи на пазара.

Средно ранен сорт с около 70 дни вегетация.

Едра овално-кръгла диня с еднакви по форма плодове и тегло от 9-11 кг.

Хибрид с издължени плодове с тегло от 10-14 кг.

Сорт, отличаващ се с превъзходно качество на плодовете.

Сорт с големи еднакво оцветени розови плодове.

Средно вегетативен хибрид, отворено растение. За неотопляеми тунели и оранжерии.

Нов сорт с много по-добро качество на плода и по-добър срок на съхранение.

Ранен сорт с много добри добиви.

leaf image