Сорт червен презимуващ лук за отглеждане през късите дни от годината.

leaf image