Хибриден пипер тип Камба, с висок добивен потенциал.

Ранен сорт пипер, тип „светла капия“ от унгарската фирма ZKI за открито.

Ранен сорт пипер, тип „капия“ от унгарската фирма ZKI за оранжерии и открито.

Ранен до средноранен сорт пипер, тип „капия“ от фирма ZKI за открито производство.

leaf image