АЗОГАРД АЗТ 250 СК ИМА ШИРОКОСПЕКТЪРНО ФУНГИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ ДЪЛЖАЩО СЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ.

Белука е първият тотален контактен хербицид от растителен произход.

Лентагран ВП контактен хербицид срещу едногодишни широколистни плевели при зеленчуци от род Brassica.

Метрик е комбинация от две „ключови“ активни вещества за борбата с широколистните плевели и някои едногодишни житни плевели при картофи.

Контактен инсектицид и акарицид. Образува въздухонепропусклив маслен филм, който покрива незабележимо неприятелите и техните яйца и ги задушава

Оникс 60 ЕК е селективен вегетационен хербицид за царевица, за борба с широколистни плевели.

Проман е селективен, почвен, противошироколистен хербицид при картофи.

Ранман Топ е най-добрият предпазен фунгицид в периода на активен растеж с несравнима ефикасност, както по листата и стъблата, така и по клубените.

САМСОН ЕКСТРА 6 ОД е селективен, системен, вегетационен хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни, включително балур от семена и коренища и някои широколистни плевели.

Темза СК е системен хербицид с вегетационно и почвено действие, като остатъчното почвено действие предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни плевели.

Флуростар 200 е селективен хербицид срещу широколистни плевели в пшеница, ечемик, ръж, овес и царевица.

leaf image