Комбиниран фунгицид с пълно системно, предпазно, лечебно и изкореняващо действие.

Локално-системен акарицид, инсектицид с контактно и стомашно действие

leaf image