Вътрешните листа са млечнобели, нежни, крехки и слабо лютиви.

Високопродуктивен сорт тип Асеновградска каба с красива и плътна лилаво-червена окраска на обвивката.

Популярен ранен сорт с кратък вегетационен период, който се прави за отглеждане през лятото и есента със сочни, бледозелени листа.

leaf image