Височина на разсада: Минимална височина 14cm, максимална височина 18cm

leaf image