Височина на разсада: Минимална височина 14cm, максимална височина 18cm Брой листи:  Минимум 3 листа, максимум  4½ листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

Височина на разсада: Минимална височина 9cm, максимална височина 14cm Брой листи:  Минимум 2½ листа, максимум 4 листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

Височина на разсада: Минимална височина 7cm, максимална височина 11cm Брой листи:  Минимум 2 листа, максимум 3½ листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

Височина на разсада: Минимална височина 18cm, максимална височина 25cm Брой листи:  Минимум 4½ листа, максимум 6 листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

Височина на разсада: Минимална височина 16cm, максимална височина 23cm Брой листи:  Минимум 4½ листа, максимум 6 листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

leaf image