Експрес 50 СГ е системен, вегетационен хербицид, срещу широколистни плевели при слънчоглед.

Кабадекс Екстра е селективен хербицид срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при царевица.

Хербицидът Квелекс® с иновативното активно вещество Arylex™ active e ИСТИНСКО ново решение за контрол на широколистни плевели.

Ланселот е системен, вегетационен хербицид, срешу широколистни плевели в т.ч устойчиви на хормоноподобни хербициди плевели при Пшеница и Ечемик.

Принципал™ Плюс от Corteva Agriscience™ е комплексно хербицидно решение за пълен контрол на житните и широколистни плевели при царевица.

leaf image