Хибрид за отглеждане при високи температури и сух климат.

leaf image