Този сорт се появява като необходимост в условията на нарастващ натиск от патогени и климатични промени.

Новият стандарт за производителност и качество при отглеждането на домати на открито поле.

Сорт, който дава плодове с розов цвят, кръгла форма, без зелен капак.

Хибрид домати, с полу-ранна зрялост, от генеративен тип, който е подходящ за отглеждане както в пролетните, така и през есенните месеци.

leaf image