Спанак хибрид с гладки листа, устойчив, предназначен за лятно отглеждане.

Хибрид с дълги гладки листа, с тъмнозелен цвят.

Хибрид с гладки листа, с тъмнозелен цвят.

leaf image