Белука е първият тотален контактен хербицид от растителен произход.

Екопарт Турбое тотален, контактен хербицид, който унищожава всички зелени части на растението.

Регулатор на растежа на растенията, стимулиращ процесите на оцветяване и зреене.

leaf image