Височина на разсада: Минимална височина 8cm, максимална височина 12cm

leaf image