Много продуктивен сорт, с гладки и цилиндрични моркови с атрактивен цвят.

СРЕДНОРАНЕН ТИП НАНТСКИ

Карибу е силен морков със здрава листна маса.

НОВ хибрид морков от фирма Семинис.

Карло F1 е средно ранен хибрид моркови.

НОВ хибрид моркови тип Нански.

Сорт с тъмнозелени листа и среден размер.

Средно ранен сорт на Clause.

Много ранен Нантски тип за пресен пазар с вететация от 90-95 дни.

Високодобивен хибрид, тип Нантски.

Стандартен Натски тип с изправени, силни листа, толерантен на алтернария.

Вегитационен период около 105 дни след сеитбата.

leaf image