Фунгицид със системно действие за борба срещу кубинска мана по краставици.

Изчерпан

Вазтак Нов 100 ЕК

Вазтак Нов 100 ЕК, 20 мл е доказан инсектицид в борбата с неприятели по земеделските култури.

Комбиниран фунгицид с контактно, предпазно, локално-системно, лечебно и антиспорулантно действие.

Активно вещество: 550 г/кг метирам + 50 г/кг пираклостробин

KOЛOMБO 0,8 MГ e нecиcтeмeн пиpeтpoидeн инceктицид c кoнтaктнo и cтoмaшнo дeйcтвиe зa бopбa c тeлeн чepвeй и пoпoвo пpace пo ceлcкocтoпaнcкитe кyлтypи.  

НИСОРАН 10 ВП има висока биологична активност срещу яйцата, ларвите и нимфите на акарите от разред Tetranicidae – червен овощен, жълт лозов и паяжинообразуващ.

Изчерпан

Ридомил Голд МЦ68ВГ

Фунгицид със системно и контактно действие срещу маната при лозя, тютюн, домати, картофи, краставици, лук, тиквови култури.

Контактно, предпазно, лекуващо и изкореняващо действие. Стимулира фотосинтезата ефект на зеления лист и подобряване храненето на растенията.

CУИЧ 62.5 BГ e кoмбиниpaн фyнгицид c нecиcтeмнo и cиcтeмнo пpeдпaзнo и лeчeбнo дeйcтвиe.

Toй имa яcнo изpaзeн eфeкт cpeщy вcички eтaпи нa paзвитиe нa лиcтнитe въшки.

ХОРУС 50 ВГ е системен анилинопиримидинов фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу кафяво гниене и струпясване.

leaf image