Препаратът е влагоустойчив и е особено ефективен във влажно време, когато охлювите са най-активни.

Селективен, вегетационен хербицид с комбинирано действие за борба с едногодишни широколистни и житни плевели.

БУЗИН е селективен хербицид за контрол на едногодишни широколистни и някои видове житни плевели, при картофи.

ДЕНА ЕК е широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие.

При царевица за контрол на широколистни плевели.

Изчерпан

Тотал (Total)

Тотал е селективен, системен хербицид за контрол на хибриден щир (Amaranthus hybridis).

Широкоспектърен хербицид срещу едногодишни широколистни плевели при пшеница, ечемик, овес, ръж и тритикале.

Уиш Топ е селективен хербицид със системно действие за контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели при редица култури.

Флаш 500 СК е селективен хербицид с контактно действие срещу широколистни плевели при пшеница и ечемик.

leaf image