Едроплоден, средноранен, индетерминантенхибриддомати, тип beef. Подходящзаотглежданекакто в оранжерии, така и наоткрито.

Едроплоден, средно ранен, индетерминантен хибрид домати.

Детерминантен (храстовиден) сорт, тип Романо.

Високодобивен, много ранен хибрид.

Нов, ранен хибрид супер сладка царевица, с вегетационен период 59-67 дни.

Високо добивен хибрид сладка царевица.

НОВ ранен, високодобивен хибрид супер сладка царевица.

НОВ хибрид супер сладка царевица.

Ранен хибрид супер сладка царевица.

leaf image