Височина на разсада: Минимална височина 7cm, максимална височина 11cm Брой листи:  Минимум 2¼ листа, максимум 3½ листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

Височина на разсада: Минимална височина 7cm, максимална височина 11cm Брой листи:  Минимум 2¼ листа, максимум 3½ листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

Височина на разсада: Минимална височина 16cm, максимална височина 20cm Брой листи:  Минимум 4½ листа, максимум 6 листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

leaf image