Подложка за домати, подходяща за производители, които отглеждат доматите директно на почва и възможност за приложение при култури, отглеждани на хидропоника под натиска на Fusarium.

leaf image