Минимална височина 9cm, максимална височина 12cm Брой листи: Минимум 2 листа, максимум 3 листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

Минимална височина 13cm, максимална височина 17cm Брой листи: Минимум 3 листа, максимум 5 листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

Минимална височина 7cm, максимална височина 10cm Брой листи: Минимум 1 листа, максимум 2 листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

Минимална височина 8cm, максимална височина 11cm Брой листи: Минимум 1 1/2 листа, максимум 2 1/2 листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

leaf image