Селективен вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели при царевица.

Ергон ВГ Селективен системен хербицид при житните култури с листно и почвено действие срещу едногодишни широколистни плевели.

Селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид срещу едногодишни и многогодишни широколистни и някои житни плевели.

Вегетационен, системен, противошироколистен хербицид за голям брой култури.

МАЗА 4 СЛ е вегетационен системен хербицид от групата на имидазолиноните. Контролира едногодишни широколистни и житни плевели при слънчоглед.

Mocпилaн e cиcтeмeн инceктицид, кoйтo ocигypявa дългo пocлeдeйcтвиe.

НИСОРАН 10 ВП има висока биологична активност срещу яйцата, ларвите и нимфите на акарите от разред Tetranicidae – червен овощен, жълт лозов и паяжинообразуващ.

НИШИН 4 ОД е селективен хербицид за царевица, регистриран за борба срещу едногодишни житни плевели, балур от коренища и някои широколистни плевели.

Този продукт е специално разработен за справяне с най-упоритите широколистни плевели при царевица.

Изчерпан

Пендинова (Pendinova)

Хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при широк спектър от култури.

Несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие.

Селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с житни и някои едногодишни широколистни плевели.

leaf image