Авант® 150 ЕК се придвижва трансламинарно в растението и е с предимно стомашно, но има и контактно действие.

Алтакор® 35 ВГ е антранилинов диамиден инсектицид, който действа контактно и стомашно на неприятелите.

Иновативен инсектицид, използван в открити и закрити площи. Осигурява надеждна защита на растенията от листогризещи и смучещи вредители по видове: листни въшки, трипси,  белокрилки, акари, червеи, нощенки, миниращи мухи.

Кораген 20 СК е нов антраниламиден широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на широк спектър от гризещи неприятели.

НЕРО ЕК е системен почвен хербицид, срещу житни и едногодишни широколистни плевели при Маслодайна рапица.

Триофлекс™ LQM® осигурява изключително висок контрол на широк спектър от широколистни плевели при всички житни култури.

Високоефективен селективен хербицид за борба срещу едногодишни житни плевели при пшеница и ечемик.

Селективен, системен, вегетационен сулфонилуреен хербицид за борба с широколистни плевели (включително устойчивите на 2,4Д) при житните култури.

leaf image